Suriye Sınırındaki Mültecilerin Durumuna dair Saha Raporu (2014) / Türkiye

Chronicles Turkey

hYd

Aralık 2014

 

30 Kasım, Pazar / Suruç ve Civar Yerler
Belediyenin dört kampı ile (Rojava, Suphi Nejat Ağırnaslı, Ârîn Mîrxan, Kobane) AFAD kampı: Temel Sağlık Hizmetleri Merkezi ve Anne-Çocuk Sağlığı Merkezi boş ve olması gereken şekilde kullanılmadığı gözlemlendi. Kayıtlı mülteciler, idari nedenlerden ötürü, bu merkezlere alınmıyorlar ve fakat devlet hastanelerine yönlendiriliyorlardı. Böyle bir düzenlemenin yapılmasındaki temel neden ise bulundukları yere direkt olarak hizmet sağlayan bu merkezlerin kalabalıklaşmasına engel olmaktan çok, mülteciler ile orada yaşamakta olanların karşı karşıya kalmasının önüne geçerek kalabalık nedeniyle şikayet edilmemesini sağlamak olarak gözlemlendi. Mülteciler, daha büyük olan devlet hastanelerine yönlendiriliyor çünkü zaten bu hastaneler oldukça kalabalık ve kalabalığın sebebi olarak dışardan gelenler/Suriyeliler gösterilemez.

Yazının tamamına ulaşmak için: Suriye sınırındaki mültecilerin durumuna dair saha raporu

Bir yant bırakın