Bosna i Hercegovina i Terorizam

Bosnia and Herzegovina Chronicles

ORC

 

Posmatrajući Bosnu i Hercegovinu u ovom tranzicijskom periodu, velikoj ekonomskoj krizi, raznim političkim i ekonomskim previranjima, periodima gladi i neimaštine – mogu se sagledati veze Bosne i Hercegovine sa nekim vrstama terorizma kao i sa terorističkim organizacijama.Teško je reći da bilo koja zemlja na planeti nema neke veze sa nekom vrstom terorizma, pa tako ni BiH nije imuna na tu vrstu nasilja i političkog uticaja. Nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), i poslije prvih demokratskih izbora u BiH, na vlast su došle nacionalističke stranke kojima je osnovni cilj bio podjela BiH. Kada su potrošene sve političke opcije za mirnom podjelom BiH od strane nacionalističkih stranaka, potpomognute umnogome sa političkim i svim mogućim djelovanjima drţava u okruţenju BiH, započeo je rat u BiH: Rat koji neki nazivaju graĎanskim ili nacionalnim, neki vjerskim ratom, a neki i agresijom, jer je uticaj zemalja u okruţenju (konkretno Hrvatske i Srbije) na rat u BiH bio agresorski.

 

Bosna i Hercegovina i Terorizam

Leave a Reply